szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wykaz innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedania >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-30 07:25

Zapytanie o cenę - wykonanie operatu szacunkowego na wycenę 13 działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-14 14:33

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej ... km 1+ 440w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działek 63, 229/1, 229/2, 229/3” KOD ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów – Siucice od km 0+000 do km 2+287,50 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

... na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – ... , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26 . WYKAZ DZIAŁEK: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie - o przetargu.

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... nieruchomość znajduje się w terenach rolnych (pola uprawne, pastwiska) ... gmina Aleksandrów oznaczonej numerami działek 179/16 i 179/28 o powierzchni całkowitej 1276m² . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY ... Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

... o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-19 13:07

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... zwierząt,   9) ochrona gruntów rolnych i leśnych,   10) określenie warunków wyłączenia ... ubiegających się o zalesienie gruntów rolnych,   15) opiniowanie wniosków rolników ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 14:52