szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   15) inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,   16) sprawowanie ...   5) windykacja należności z tytułu opłat za wodę i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,   6) zarządzanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr IV/20/2007

... czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych ... przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z nabycia nieruchomości opłata ta nie podlega zwrotowi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania tutaj >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Uchwała Nr IV/23/2011

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:45

Uchwała Nr XIV/104/2016

... w sprawie przedłużenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 08:30

Uchwała Nr XIII/82/2012

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:22

Uchwała Nr XXIII/161/2013

... czasu obowiązywania dot ychczasowej taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie G ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:39

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od ... Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Uchwała Nr XXX/220/2014

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:53

Uchwała Nr XXXIII/205/2009

... w sprawie: określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:15

Uchwała Nr VI/45/2015

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:05

Uchwała Nr XXXIV/210/2010

... grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 14:01

Protokół VII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:09

Protokół Nr VIII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Protokół Nr IX/2011

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:16