szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 16/2013

Zarządzenie Nr 1 6 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "P ro gramu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci ... >> Uchwała Nr XXII/143/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2013 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-31 08:14

Oświadczenia majątkowe Pracowników

...   Rok 2013 Głowacki Dionizy - Wójt Gminy ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:33

Informacja

Aleksandrów, dnia 04 października 2013 r. INFORMACJA ... Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w dniu 04 października 2013 r. został umieszczony projekt programu współpracy Gminy ... w terminie od 11 października do 28 października  2013 r. można składać uwagi i wnioski osobiście w Urzędzie Gminy lub za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 12:50

Zarządzenie Nr 22/2013

Zarządzenie Nr 22 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-10 08:15

Zarządzenie Nr 12/2013

Zarządzenie Nr 12 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 1 ... zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-18 15:16

Ogłoszenie o zameldowaniu z jednoczesnym wymeldowaniem

... Aleksandrowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość  zameldowania się na pobyt stały lub ... Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zniesiono pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dla obywateli ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-29 11:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego...

... praca socjalna lub 3.Ukończyła do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika ... uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie Ustawy o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-02 10:37

Zarządzenie Nr 13/2013

Zarządzenie Nr 13 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-18 15:19

Zarządzenie Nr 6/2013

Zarządzenie Nr 6 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-11 16:03

Zarządzenie Nr 5/2013

Zarządzenie Nr 5 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... wspierania i upowszechnia nia kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-11 16:03

Zarządzenie Nr 7/2013

Zarządzenie Nr 7 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... o ny dóbr kultury i dziedzict wa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy A leksandró w we ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-04 12:15

Zarządzenie Nr 8/2013

Zarządzenie Nr 8 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy A leksandró w we ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-04 12:15

Uchwała Nr XXI/134/2012

... uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2013 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:55

Uchwała Nr II/387/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013r

... dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-04 08:39

Uchwała Nr XXII/147/2013

... oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na alta 2013 - 20 20 . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:07