szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

... Przedmiot zamówienia: „ Budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach” 1) ... Opis przedmiotu zamówienia: „ Budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:51

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... Przedmiot zamówienia: „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-19 09:09

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... Przedmiot zamówienia: 1. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 2090,50 m ... Dąbrówka” 2. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110 o długości 2538,50 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Obwieszczenie o inwestycji - budowa lini kablowej 15kV

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-29 08:04

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 09:36

Modyfikacja SIWZ - Budowa Orlika w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-27 15:42

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-05 08:41

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-28 10:48

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Ogłosznie do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do_SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa Orlika w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-27 15:45

Modyfikacja SIWZ- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-05 08:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa zespołu boisk sportowych.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-05 16:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-28 10:35