szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

... Przedmiot zamówienia: „ Budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach” 1) ... Opis przedmiotu zamówienia: „ Budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:51

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... Przedmiot zamówienia: „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-19 09:09

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... Przedmiot zamówienia: 1. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 2090,50 m ... Dąbrówka” 2. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110 o długości 2538,50 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Zawiadomienie stron o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Budowa turbiny wiatorwej..."

Dokumenet do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-08-18 07:09

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Z1-Z4 >> Załącznik Nr 5 Dokumentacja Projektowa >> Załącznik Nr 6 STWiOR >> Za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-18 10:24

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - budowa trasy S12 oraz S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-07 08:39

Wybór oferty- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-07 12:56

Wyjasnienia do SIWZ - Budowa Orlika w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:39

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-02 14:36

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - budowa trasy S12 oraz S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-07 08:41

Obwieszczenie o inwestycji - budowa lini kablowej 15kV

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-29 08:04

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 09:36