szukaj

Słowo IV nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... PZP, spowoduje wykluczenie go z postępowania. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w obrębie wsi CIECHOMIN gmina Aleksandrów stanowiącej wł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

  SZKOŁA PODSTAWOWA w SKOTNIKACH Dyrektor: Andrzej Wołoszyn tel. 44/756 08 90 e-mail: szkolskotnik@poczta.onet.pl NIP 771-25-01-104 Ogólna char ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 15.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-2/2009 OBWIESZCZENIE WÓ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 03.03.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-2/2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

... stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Protokół Nr XXXIV/2010

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2010 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 29 stycznia 2010 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-18 07:49

Uchwała Nr XXXIV/207/2010

  Uchwała Nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 stycznia 2009 roku   w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/195/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalen ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 13:52