szukaj


Search results

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Aleksandrów, dnia 08.03.2011r. Znak:7040/3/2011 Dotyczy postępowania „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Aleksandrów, dnia 24.02.2011r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: Rok 2016 Ewa Dziembor - Przew ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Wykaz dróg Gminnych

... Jaksonek-Kotuszów - od drogi krajowej w m.Jaksonek do drogi gminnej Dąbrowa ...     Kotuszów – Borowiec – Kalinków - Kamocka Wola – od drogi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 14:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Kotuszów, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Uchwała Nr XII/77/2007

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, Wacław&oac ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:58

OGŁOSZENIE

... euro na zadanie  „Remont drogi gminnej we wsi Kotuszów dł. 1800,73 mb. w istniejącym pasie drogowym nr ewid. 144 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-23 14:56

POŁOŻENIE I HISTORIA

... Góra, Janikowice, Kalinków, Kamocka Wola, Kawęczyn, Kotuszów, Marianów, Niewierszyn, Ostrów, Rożenek Ruda, Stefanów, Wiatka, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Protokół Nr I/2006

... Tomasz - Dąbrówka Król Helena - Kotuszów Magiera Władysław - Szarbsko ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Obwieszczenie o obwodach głosowania

... Włodzimierzów, Kotuszów, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-31 14:03

Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 lutego 2011r w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień pu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:32

Miejsca wyznaczone na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

... Justynów 24 Kalinkow 21 Kamocka Wola 12 Kawęczyn 6 Kotuszów 55 Marianów 18 Niewierszyn 67 Ostrów 3 Reczków Nowy 5 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:58