szukaj


Search results

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

... Komputer nauczycielski z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Uchwała Nr III/13/2006

... , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193). 2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy ... . §2. 1. Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy będą wynajmowane na czas nieoznaczony w pierwszej ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32

Uchwała Nr III/13/2006

... , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193). 2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy ... . §2. 1. Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy będą wynajmowane na czas nieoznaczony w pierwszej ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

... zawierający 5 sal lekcyjnych, kancelarię i pokój nauczycielski. Na początku lat 60-tych obok głównego ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Uchwała Nr III/12/2006

... i socjalne 1. Na mieszkaniowy zasób Gminy Aleksandrów składają się lokale mieszkalne ... 4. Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na dzień 01.12.2006 r. stanowi 19 lokali ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Protokół Nr II/2006

... i dotyczyły: § 22 ust.2 – dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – zniesiony zostanie limit ... przepracować w warunkach uciążliwych, aby otrzymać dodatek, § 26 ust.2pkt 2 – dodatek za pracę w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... asfaltowych o grubości 4 cm – 2192,67 m2 7. dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 km ponad 5 km/ ... o grubości 4 cm – 1130,96 m2 7. dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 km ponad 5 km/ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Uchwała Nr III/16/2006

... tysiące sześćset trzydzieści złotych), 2) dodatek funkcyjny: 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych), 3) dodatek specjalny: 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 4) dodatek za wieloletnią pracę: 20% wynagrodzenia zasadniczego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:05

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... o grubości 3 cm – 4520,63 m 2 7. dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 km ponad 5 km/ ... - 4081,51 m² 6. dodatek za transport mieszanki mineralno – bitumicznej – 1 km ponad ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... o grubości 3 cm – 4520,63 m 2 7. dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 km ponad 5 km/ ... - 4081,51 m² 6. dodatek za transport mieszanki mineralno – bitumicznej – 1 km ponad ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

... 3 cm – 2976,00 m² dodatek za transport mieszanki mineralno – bitumicznej – 1 km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47