szukaj


Search results

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... i zdrowie ludzi wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... niebezpiecznymi dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ... Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... dla środowiska odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych ... i zdrowie ludzi wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... właścicieli nieruchomości , obejmujące niesegregowane odpady komunalne , jest obowiązany również do odbierania wszystkich ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Decyzja

... aktualnego przeznaczenia działki . Inne odpady należy gromadzić selektywnie do czasu ich odbioru przez firmy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44