szukaj

Słowo 28 nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... Akt Notarialny Rep. A Nr 1192/91 z dn. 28.11.1991r hydrofornia ... w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2924/92 z dn. 28.10.1992r teren ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Rep. A Nr 1192/91 z dn. 28.11.1991r ... w Piotrkowie Tryb. Nr RG.III.7224-4/2924/92 z dn. 28.10.1992r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Postanowienie

... gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ... gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 13:17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Ogłosznie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-03 15:23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-28 11:25

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-03 15:23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-16 09:25

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-20 14:27

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-23 09:06

Ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów.

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 >> Załącznik Nr 8 do SIWZ >> Załącznik Nr 9 do SIWZ >> Załącznik Nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-27 12:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aleksandrów, dnia 03.08.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02

Ogłoszenie o przetargu.

... drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w miejscowości Ostrów”   1)   Nazwa i adres ... przebudowa ( modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Ostrów gmina Aleksandrów: 1. roboty pomiarowe – 1,72 km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Ogłoszenie

... drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39