szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Brak ... gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

Aleksandrów, dnia 15.04.2008 r.   OGŁOSZENIE ... „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 ... pasa drogowego w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE ... PCV Ø110 o długości 2090,50 m w miejscowości Dąbrówka” 2. „Budowa sieci ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

... dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-27 13:47

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła ... do różnego rodzaju napraw i drobnych remontów. Współpraca z Urzędem Gminy układa ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Postanowienie.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak:GR.OŚ.7624-9/2007 ... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej JANIKOWICE - ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:15

Postanowienie.

... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:25

Postanowienie.

... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK w granicach istniejącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:48

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-02 10:02

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-03 15:23

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej - plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wolica

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-13 09:03

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

... >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Z1-Z4 >> Załącznik Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-18 10:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - kopalnia piaskowca w miejscowości Stara Kolonia

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-04 08:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Niewierszyn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 08:32