szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Brak ... gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

Aleksandrów, dnia 15.04.2008 r.   OGŁOSZENIE ... „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 ... pasa drogowego w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE ... PCV Ø110 o długości 2090,50 m w miejscowości Dąbrówka” 2. „Budowa sieci ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła ... do różnego rodzaju napraw i drobnych remontów. Współpraca z Urzędem Gminy układa ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

... dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-27 13:47

Postanowienie.

... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:25

Postanowienie.

... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej KALINKÓW-BOROWIEC-ROŻENEK w granicach istniejącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:48

Postanowienie.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak:GR.OŚ.7624-9/2007 ... przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej JANIKOWICE - ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-16 09:25

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 09:36

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-20 08:11

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-20 14:27

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skotniki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-05 11:35

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-29 13:05