szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłosznie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-03 15:23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-28 11:25

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-14 12:13

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-02 10:02

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-03 15:23

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej - plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wolica

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-13 09:03

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

... >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Z1-Z4 >> Załącznik Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-18 10:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - kopalnia piaskowca w miejscowości Stara Kolonia

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-04 08:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Niewierszyn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 08:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-16 09:25

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 09:36

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-20 08:11

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... gospodarczemu zapotrzebowaniu lokalnej zbiorowości gminnej oraz wpływać na intensyfikowanie procesów ekonomicznych na danym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15