szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku ... Anna Piekarz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Zarządzenie Nr 25/2009

... Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2009 ...   w sprawie: nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:21

Uchwała Nr XI/63/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 ... drodze powiatowej Nr 30347 w miejscowości Skotniki. § 2. Wartość ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

Uchwała Nr XIII/81/2012

... Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 marca 2012 roku   w ... wprowadzonych do oczyszczalni Bioekol-Mini 50 w miejscowości Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:20

Uchwała Nr XXXII/233/2014

... /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 roku   ... zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 391E Przedbórz - Błogie Szlacheckie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:40

Ogłoszenie - o przetargu.

... ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na ... , gmina musi zapewnić prawidłowy dostęp do drogi publicznej wszystkich działek powstałych w wyniku podziału . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Uchwała Nr XVIII/106/2012

... 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 2012 roku   ... przystankami komunikacyjnymi zlokalizawanymi w ciągu drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-08 15:12

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, ... gminne – 11, lokalne – ok. 160, jeden odcinek drogi krajowej (Jaksonek), brak gazyfikacji i kanalizacji. 5)  ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... Pożarnych na terenie Gminy Aleksandrów Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – ... ratowniczych w aparatach powietrznych chroniących drogi oddechowe ratowników, kurs obsługi sprzętu silnikowego ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Uchwała Nr XV/93/2008

Uchwała Nr XV/93/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku   w sprawie: odpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Aleksandrów działki ... z przeznaczeniem na poszerzenia istniejącej drogi. dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 15:01