szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

OBIEKTY ZABYTKOWE

... Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się liczne zabytki architektury. W rejonie tym żywe są nadal tradycje kultury ludowej. Do najcenniejszych ... od Pilicy z trzech stron otoczona lasami. Centrum tej miejscowości przypomina miasteczko   z prostokątnym rynkiem. Jest tu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny ... przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... DO SPRZEDAŻY Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ... gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:50

Uchwała Nr XXII/146/2013

... /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 marca 201 3 roku   ... zatwierdzenie rocznego sprawozdania f inansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie . dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:07

Uchwała Nr XV/93/2008

Uchwała Nr XV/93/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku   w sprawie: odpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Aleksandrów działki ... z przeznaczeniem na poszerzenia istniejącej drogi. dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 15:01

Uchwała Nr XXXII/233/2014

... /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 roku   ... zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 391E Przedbórz - Błogie Szlacheckie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:40

Ogłoszenie - o przetargu.

... ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na ... , gmina musi zapewnić prawidłowy dostęp do drogi publicznej wszystkich działek powstałych w wyniku podziału . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Uchwała Nr XVIII/106/2012

... 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 2012 roku   ... przystankami komunikacyjnymi zlokalizawanymi w ciągu drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-08 15:12

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, ... gminne – 11, lokalne – ok. 160, jeden odcinek drogi krajowej (Jaksonek), brak gazyfikacji i kanalizacji. 5)  ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... Pożarnych na terenie Gminy Aleksandrów Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – ... ratowniczych w aparatach powietrznych chroniących drogi oddechowe ratowników, kurs obsługi sprzętu silnikowego ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46