szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotycząca "Rozbudywy drogi gminnej w miejscowości Marianów-Justynów..."

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-30 10:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksnadrów - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów-Justynów - zasięgnięcie opinii

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:27

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... Dotyczy postępowania „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

Aleksandrów, dnia 21.09.2009r. OGŁOSZENIE ... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... na podsawie art. 11 ust. 8 na: –„ REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 14:10

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... komunalnej,   2) opracowanie programu remontów i modernizacji obiektów komunalnych oraz prowadzenie ...   13) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,   14) wydawanie opinii w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

... Ogólna wartość środków trwałych stanowi ... wodociąg Sieczka – ... oświetlenie uliczne w ciągu drogi gminnej ...   1)      drogi gminnej Janikowice – Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

Aleksandrów, dnia 16.09.2008r. OGŁOSZENIE GMINA ... zamówienia: „ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKOTNIKI - WACŁAWÓW - BRZEZIE GMINA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

Aleksandrów, dnia 26.05.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ... trawiastej (trawa naturalna). 2. Remont istniejącego boiska do piłki siatkowej. 1) ... trawiastej (trawa naturalna). 2. Remont istniejącego boiska do piłki siatkowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

Aleksandrów, dnia 21.09.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ... zamówienia: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa n/Czarną w istniejącym pasie drogowym dz. nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

Aleksandrów , dnia 24.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-11/2009 ... polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia gmina Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-10/2009 ... polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości ROŻENEK gmina Aleksandrów na działce ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... Aleksandrów , dnia 21.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 ... polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wolica gmina Aleksandrów na działce ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... Przedmiot zamówienia: 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... Aleksandrów , dnia 28.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-8/2009 ... polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości ALEKSANDRÓW gmina Aleksandrów na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56