szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Wybór oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-01 11:09

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-01 11:10

Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-12 09:49

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: ... Wujek Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy , zam. Sieczka Oświadczenie majątkowe>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-10-25 11:42

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębowa Góra od km. 0+000 do km. 0+585,05 w istniejącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara od km. 0+000 do km. 0+900,54 w istniejącym pasie drogowym dz. nr 131” 2. „Remont drogi gminnej Siucice – Justynów od km. 0+000 do km. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 08:14

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... Przedmiot zamówienia: 1. „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Józefów Nowy – Skotniki od km. 0+000 do km. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... Przedmiot zamówienia: –„ REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w ... dz. nr 132, 101, 133/1” 2. „Remont (modernizacja) drogi we wsi Wolica od km. 0+000 do km. 1+231,69 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu - Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Reczków Nowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-07 12:22

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w miejscowości Reczków Nowy

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-30 10:51