szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 55/2007

... własne zapisy rozdziału 85212-„Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... system powiadamiania indywidualnego strażaków na telefon komórkowy o wezwaniu do akcji tzw. terminal GSM jaki posiadają ... Tryb. automatycznie następuje powiadamianie strażaka na telefon komórkowy. Przyczynia się to do szybszego stawienia się danego ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Informacje o zgromadzeniach

... Centrum Zarządzania Kryzysowego telefon: 42 664 14 01 e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03