szukaj

Słowo OD nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uwaga Rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

... od 1 stycznia  2012 roku obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-11 08:17

Ogłoszenie - nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-15 08:05

Uchwała Nr IV/20/2007

... nabywanie i zbywanie oraz obciążanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego ... wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

...     W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ... Aleksandrów w dwóch terminach: 1. od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:25

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w terminach : od dnia 2 marca 2009 roku do dnia 31 marca 2009 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w terminach : 1. od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:51

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-30 08:35

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-11 09:51

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-29 12:36

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-29 08:44

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... gruntami:   1) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,   2) prowadzenie spraw w zakresie ... prawa pierwokupu dla nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub od Gminy,   7) wydawanie opinii w sprawach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... 6.857,00zł + 22% podatku VAT Cena ... nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu . jest poprzednim ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON

... z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... akcyzowego składa się w terminie : 1. od dnia 1 marca 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:06