szukaj


Search results

Uchwała Nr III/12/2006

... § 1 Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu ... Stan na dzień 1 grudnia 2006 roku oraz prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów w poszczególnych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... Wodnej na 2008r >> Załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Obwieszczenie dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

... dla Gminy Aleksandrów >> Prognoza oddziaływania na środowisko >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-25 11:47

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i poza finansowa udzielana organizacjom pozarządowym korzystnie wpływają na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

... spełniać. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Wykaz umorzeń w 2006r

... Trudna sytuacja finansowa służby zdrowia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 13:11

Uchwała Nr X/49/2007

... § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... planowane kwoty subwencji dla gminy, prognoza cen na towary i usługi w roku budżetowym, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58