szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w ... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ” 2. ... do km 0+370,68” 1.   Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Aleksandrów Aleksandrów 39 ... 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ” 2. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości Borowiec” 1)   Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Aleksandrów ... PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości Borowiec” - roboty pomiarowe (tyczenie) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... tys EURO. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty Kultury ... 177 z póź. zm.). 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

... 14 tys EURO.   1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty Kultury ... 177 z póź. zm.). 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-20 07:42

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 ... tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec działki nr 384 i 344, 374, 373, 483 od km 0+017,00 do km 2+396,34 ”   1.   Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Aleksandrów Aleksandrów 39 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Wybór oferty - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-04 19:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kalinków i Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-15 10:53

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:16

Otwarcie ofert - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 12:21