szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 11.372.859,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:21

Uchwała Nr XXII/120/2008

... Nr 2 § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 11.296.954,41 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała budżetowa na 2003r.

... § 1 Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2 0 0 3 .   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Zarządzenie Nr 52/2006

... 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody      ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 13:00

Zarządzenie Nr 30/2007

... załącznikiem Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.434.090,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:06

Uchwała Nr XII/74/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.277.195,03 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr XIX/105/2008

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 10.760.509,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44

Uchwała Nr XXXII/179/06

... § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody      ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:02

Uchała Nr VIII/41/2007

... Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.124.009,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52

Zarządzenie Nr 51/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.382.195,03 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

... Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 10.417.859,76 zł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:26

Uchwała Nr XXX/169/06

... z załącznikiem Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody 8.292.726,50 zł wydatki ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:35

Zarządzenie Nr 10/2007

... załącznikiem Nr 2. § 3 . Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.030.246,00 zł wydatki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38

Zarządzenie Nr 40/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.408.219,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:22

Zarządzenie Nr 12/2008

... Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody 11.372.859,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:47