szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 10.794.072,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:37

Zarządzenie Nr 42/2006

... § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody     ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 10:21

Uchwała Nr VII/35/2007

... Nr 2 § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.115.269,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30

Zarządzenie Nr 50/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.559.219,03 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

... z załącznikiem Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 10.417.859,76 zł. wydatki: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:25

Uchwała Nr XXIX/161/06

... z załącznikiem Nr 2 § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 8.273.088,50 zł wydatki ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Zarządzenie Nr 38/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.407.317,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:17

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 11.372.859,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:21

Uchwała Nr XXII/120/2008

... Nr 2 § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 11.296.954,41 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała budżetowa na 2003r.

... § 1 Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2 0 0 3 .   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Zarządzenie Nr 52/2006

... 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody      ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 13:00

Zarządzenie Nr 30/2007

... załącznikiem Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.434.090,24 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:06

Uchwała Nr XII/74/2007

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 9.277.195,03 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr XIX/105/2008

... Nr 2. § 3. Budżet po zmianach wynosi: dochody 10.760.509,76 zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44