szukaj


Search results

Uchwała budżetowa na 2005r.

U C H W A Ł A Nr XIX/119/05 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok    &nbs ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała budżetowa na 2007r.

  Projekt Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała budżetowa na 2006r.

U C H W A Ł A   Nr   XXV/147/2005 RADY   GMINY   w   ALEKSANDROWIE   z dnia 30 grudnia 2005r roku          w spraw ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała budżetowa na 2004r.

U C H W A Ł A Nr XII/66/04 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 24 lutego 2004 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   & ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-19 13:07

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-24 08:36

Informacja o udzielonych dotacjach w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-23 11:41

Protokół Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XVI I/201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 29 listopada 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-03 10:58

Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-29 15:08

Protokół Nr XXIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XIV /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 26 czerwca 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-24 10:35

Plan pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2013 rok

D okument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-23 14:52

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 14:52

Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-30 13:58

Protokół Nr XXVIII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XVI II/201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 grudnia 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 13:44