szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała budżetowa na 2004r.

... gminy w wysokości 6.143.296,00 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 1.   ... gminy w wysokości 5.786.545,72 zł zgodnie   z załącznikiem Nr 2.   ... § 14. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000,00 zł ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała Nr XX/127/2012

... w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:52