szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   15) inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,   16) sprawowanie ...   5) windykacja należności z tytułu opłat za wodę i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,   6) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Referat finansowy

... 2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej: ... administracyjnych w przedmiocie ulg, umorzeń zobowiązań podatkowych, rozkładania płatności na raty i odraczania terminów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Wykazy zwolnień podatkowych i pomocy publicznej za 2009r

... prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-31 16:43

URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE

... Konto bankowe do uiszczania opłat za śmieci 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2017-01-03 11:24

Uchwała Nr XXXIV/210/2010

... dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 14:01

Uchwała Nr VI/45/2015

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:05

Uchwała Nr XIII/82/2012

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:22

Uchwała Nr XXX/220/2014

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:53

Uchwała Nr XIV/104/2016

... w sprawie przedłużenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 08:30

Uchwała Nr IV/23/2011

... w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:45

Uchwała Nr XXXIII/205/2009

... w sprawie: określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:15

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ... prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Uchwała Nr IV/20/2007

... czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych ... wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od ... zgody na realizację przedsięwzięcia pobrano opłatę skarbową w wys. 205,00zł Od decyzji niniejszej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Uchwała Nr XXIII/161/2013

... czasu obowiązywania dot ychczasowej taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie G ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:39