szukaj

Słowo do nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... i obejmuje klasy I – VI. W roku szkolnym 2003/2004 do klas I – VI uczęszcza 139 uczniów. Przy szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Klasa „0” liczy 21 dzieci. Średnia liczba ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

Aleksandrów: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ... ilości, z uwzględnieniem możliwości zwiększenia do 20% ilości zamówionych posiłków dla uczniów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie dzieci w szkołach

... zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych ... dziennie dla uczniów w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n/Czarną, PSP w w Dąbrowie n/Czarną, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-21 13:07

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa odwozu dzieci po zajęciach - Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-27 11:23

Unieważnienie przetargu na dożywianie dzieci

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-11 13:48

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa odwozu dzieci po zajęciach - Dąbrowa nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-27 11:23

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r ... w Dąbrowie n/Cz. . W szkołach tych uczy się ok. 600 dzieci. Pracuje z nimi 54 nauczycieli. W szkołach prowadzone są ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... Nr 1/2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej ... pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin z gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem '' Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole ... na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do szkół w Gminie Aleksandrów. Jako gorący posiłek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ... spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty. III.3.2) Wiedza i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-06 07:57

Modyfikacja SIWZ - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-30 10:24

Otwarcie ofert - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-29 10:51

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-23 09:34

Wyjaśnienie treści SIWZ - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandró

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 12:20