szukaj

Słowo w nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

  Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku Nr 1/2010 ... ofert wariantowych. „ Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Instrukcja do BIP

... Podstawowe informacje dotyczące Gminy Aleksandrów.         Obiekty zabytkowe. ... dot. stanu mienia komunalnego). Jednostki Gminne     Wykaz jednostek.     ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy

... Gminna Biblioteka Publiczna Gminne Centrum Kultury     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2014-12-22 09:04

Ogłoszenie o wynikach konkursu

... REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW ... realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury”w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 09:00

Ogłoszenie o wynikach konkursu

... USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA ... ofertę Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu w Aleksandrowie na usługi integracji społecznej o nazwie „Gminne Centrum Kultury”w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:06

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

... W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z ... realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:21

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

... W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z ... realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:20

Decyzja

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08 ... Inwestycja polega na przebudowie drogi gminne przez wieś RECZKÓW NOWY gmina Aleksandrów o szerokości ... Do Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Decyzja

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08 ... Inwestycja polega na przebudowie drogi gminne KALINKÓW - BOROWIEC - ROŻENEK w granicach ... Do Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

Decyzja

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08 ... Inwestycja polega na przebudowie drogi gminne JANIKOWICE - ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego ... Do Urzędu Gminy w Aleksandrowie w dniu 25 października 2007 roku wpłynął wniosek inwestora ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   ... § 8 Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych zadań przedstawia ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Protokół Nr II/2006

... Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku ... bez wyjątków, przy czym w pierwszej kolejności drogi gminne i drogi, którymi są dowożone dzieci do szkół. P. Stańczyk ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... Pożarnych na terenie Gminy Aleksandrów Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 ... zawody sportowo – pożarnicze. W roku ubiegłym gminne zawody odbyły się 24 czerwca na boisku sportowym w Aleksandrowie. Zwyciężyła OSP Dąbrowa nad Czarną przed OSP Skotniki. OSP ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, ... Dąbrowa n. Czarną, Siucice Kol., gęsta sieć dróg: gminne – 11, lokalne – ok. 160, jeden odcinek drogi krajowej ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Informacje o zgromadzeniach

... dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego ... o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03