szukaj


Search results

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara od km. 0+000 do km. 0+900,54 w istniejącym pasie ... dz. nr 131” 2. „Remont drogi gminnej Siucice – Justynów od km. 0+000 do km. 2+461,05 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... 1. „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Józefów Nowy – Skotniki od km. 0+000 do km. ... i 43” 2. „Remont (modernizacja) drogi we wsi Janikowice (Łączki) od km. 0+000 do km. 0+668,72 w istniejącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w ... 133/1” 2. „Remont (modernizacja) drogi we wsi Wolica od km. 0+000 do km. 1+231,69 w istniejącym pasie drogowym ... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w ... nr 132, 101, 133/1” 2. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Wolica od km. 0+000 do km. 1+231,69 w istniejącym pasie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębowa Góra od km. 0+000 do km. 0+585,05 w ... dz. nr 361, 357. 2. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębowa Góra Kol. od km. 0+000 do km. 0+320,42 w ... dz. nr 417” 3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożenek od km. 0+000 do km. 0+557,87 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Wykaz dróg Gminnych

... Nr drogi Nazwa odcinka ... Jaksonek-Kotuszów - od drogi krajowej w m.Jaksonek do drogi gminnej Dąbrowa n/Cz.-Wójcin ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 14:48

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   13) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,   14) wydawanie opinii w ... 15) orzekanie w sprawie przywrócenia pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,   16) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km ... nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... zamówienia: –„ REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ORAZ POPRAWA PODBUDOWY DROGI GMINNEJ JANIKOWICE od km 0+000 do km 1+200,00 GMINA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

... „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Wacławów od km. 0+000 do km. 1+515,63 w istniejącym ... „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Wacławów od km. 0+000 do km. 1+515,63 w istniejącym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

... „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów – ... „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

... zamówienia: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa n/Czarną w istniejącym pasie drogowym ... zamówienia: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa n/Czarną w istniejącym pasie drogowym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec ... Ad.6 Zmiana lokalizacji oznacza remont (modernizacje) drogi w granicach istniejącego pasa drogowego Ad.7 Grunt rodzimy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... zamówienia: „ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKOTNIKI - WACŁAWÓW - BRZEZIE GMINA ... Opis przedmiotu zamówienia: - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki-Wacławów-Brzezie gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 ... zamówienia: - przebudowa ( modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06