szukaj


Search results

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publicznego w roku 2015 W związku z wymogiem przedłoż ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 13:09

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-21 11:27

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-30 13:15

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność G ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

  Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku Nr 1/2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

  ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. w sprawie : wymagań jakie powinni spełniać przedsię ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Aleksandrów Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – jednostki te ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

POŁOŻENIE I HISTORIA

Gmina Aleksandrów powstała w 1973 roku w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji   terenowej administracji państwowej. Położona jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Uchwała Nr XLI/249/2010

  Uchwała Nr XLI/249/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 października 2010 roku   w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 09:17

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

  UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

Aleksandrów , dnia 09.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-12/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Zarządzenie Nr 76/2014

Zarządzenie Nr 76/201 4 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 grudnia 2014r . w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-15 10:25