szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68 Numer ogłoszenia: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu.

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ... Działka niezabudowana , przeznaczona pod zabudowę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... 1. „Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 ” 2. „Remont drogi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Ogłoszenie o przetargu.

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ... Działka niezabudowana , przeznaczona pod zabudowę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ... Działka niezabudowana , przeznaczona pod zabudowę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Ogłoszenie o przetargu.

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §15 ... Działka rolna nie posiadająca dojazdu do drogi publicznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Ogłoszenie o przetargu.

... Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z ... utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych . Zgodnie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42

Ogłoszenie o przetargu.

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ... Działka rolna nie posiadająca dojazdu do drogi publicznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując : ... Działka rekreacyjna wydzielona w terenie pod drogę wewnętrzną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Ogłoszenie o przetargu.

... Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z ... utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych . Zgodnie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 ... I OPIS NIERUCHOMOŚCI Działka położona w miejscowości Stara gmina Aleksandrów oznaczona w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz ... KW 23466 działka nr 390/3 o pow. 0,0624ha ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Uchwała Nr VIII/43/2007

Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie ... chodnik  przy drodze powiatowej Nr 30347 (działka Nr 698) w miejscowości Skotniki. ... jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej Nr 30347 (działka Nr 698) w miejscowości Skotniki. § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:13

Ogłoszenie o przetargu.

... Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z ... utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych . Zgodnie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wykonując : ... 27891 Działka położona w terenach zabudowy rekreacyjnej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50