szukaj

Słowo NIP nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za rok 2006 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Zawiadomienie o wyborze oferty - GOPS

Zawiadomienie o wyborze oferty . Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-22 10:18

Nabór na wolne stanowisko

... i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS     realizowanego ze środków Europejskiego ... na stanowisku pracownika     socjalnego w GOPS Aleksandrów 5. Określenie terminu i miejsca składania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Śpiewak  - kierownik GOPS ( pokój nr 12) tel. (0-44) 756 00 13, wew. 19 ... się do archiwum Urzędu Gminy. Dane gromadzone przez GOPS w trakcie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych podlegają ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

... Osobą uprawnioną do kontaktu jest Kierownik GOPS  - Dorota Śpiewak tel:44 756 00 13 w.35 -od poniedziałku do ... te dokumenty które wpłynęły ww terminie do GOPS (nie ma zastosowania data nadania przesyłki na poczcie )Dokumenty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

... integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego GOPS     realizowanego ze środków Europejskiego ... stanowisku pracownika     socjalnego w GOPS Aleksandrów 5. Określenie terminu i miejsca składania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

... w wieku aktywności zawodowej. Do udziału w projekcie GOPS  wyłonił  10 osób (7K i 3M) wykazujących chęć zmiany ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... się z Panią Dorotą Śpiewak – Kierownik GOPS, pokój nr 12 w budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie; tel. (44) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Instrukcja do BIP

... Gminny Osrodek Pomocy Społecznej (Inf. o GOPS).         Gminny Zespół ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... uzyskać pod numerem telefonu 44 756 00 13. Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Zaproszenie od składania ofert

... Roboczego, członkowie Komisji Oceniającej, pracownicy GOPS, Partnerzy społeczni,realizujący usługi integracji społecznej na ... udziela Pani Dorota Śpiewak Kierownik GOPS-Koordynator PPWOW w gminie tel. 044 7560013, e-mail: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

... Aleksandrów,dnia 17.07.2008 r. GOPS 222/1/2008 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-17 12:39

Zawiadomienie o wyborze oferty

... Aleksandrów dnia 20.08.2009 r. GOPS 2222/1/2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-01 07:47

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

... Kierownik GOPS Kierownik GZOKSiT ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43