szukaj


Search results

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

...     prawa własności i innych praw majątkowych   I Informacja ... 3.075,95 a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych ... a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

Uchwała Nr IV/20/2007

... nabywanie i zbywanie finansowych składników mienia trwałego zbywanie ruchomych składników mienia najem i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... betonowych ø 1000 szt. 4 4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Elementami składowymi ... w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy rodzaj i zakres ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

... warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... + 2 ścianki czołowe betonowe 11. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2: 1. roboty ... m + 2 ścianki czołowe betonowe 11. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 3: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Konkurs na głównego księgowego.

... prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... – 1694,49 m² 11. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2 – Przebudowa ... 9. pionowe znaki drogowe szt. 1 10. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Elementami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... wodociągowa PCV Ø 110 - 2090,50 m 4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2: 1. roboty ... PCV Ø 110 – 2538,50 m 4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Elementami składowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... znaki drogowe – 2 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2: ... znaki drogowe – 2 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zamawiający dopuszcza ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... – 1694,49 m² 11. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2 – Remont ... 9. pionowe znaki drogowe szt. 1 10. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Elementami ... w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy rodzaj i zakres ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... 7,80 m + 2 ścianki czołowe betonowe inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2: 1. ... dolna podbudowy gr. 15 cm – 214 m2 9. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Elementami składowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Kompetencje Rady Gminy

... te jednostki, 8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Zarządzenie Nr 62/2012

... spisu z natury rzeczowych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:46

Zarządzenie Nr 45/2009

... spisu z natury rzeczowych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:51

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... boiska do piłki siatkowej inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ... w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy rodzaj i zakres ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18