szukaj


Search results

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - ... składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Zapytanie ofertowe - kruszywo drogowe dolomitowe

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Wzór oferty przetargowej >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-29 12:43

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... ogumionymi –87,76 m3 9. pionowe znaki drogowe – 1 szt. 10. przepust Ø 60 cm – 10 m + ... ogumionymi –48,06 m3 9. pionowe znaki drogowe – 2 szt. 10. przepust Ø 50 cm – 10 m + 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... –169,45 m ³ 9. pionowe znaki drogowe – 2 szt. 10. mechaniczne plantowanie poboczy – ... 9. pionowe znaki drogowe szt. 1 10. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... 4 cm warstwa ścieralna - 1507,00 m² znaki drogowe - 2 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Zadanie 2: wytyczenie ... 4 cm warstwa ścieralna - 1480,00 m² znaki drogowe - 2 szt. - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. II.1.4) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... –169,45 m ³ 9. pionowe znaki drogowe – 2 szt. 10. mechaniczne plantowanie poboczy – ... 9. pionowe znaki drogowe szt. 1 10. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... miejscowym – 135,08 m3 7. pionowe znaki drogowe – 1 szt. 8. warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm – ... miejscowym – 246,11 m3 7. pionowe znaki drogowe – 6 szt. 8. warstwa dolna podbudowy gr. 15 cm – 214 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... ścieralna) – 1507,00 m² znaki drogowe – 2 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ... ścieralna) – 1480,00 m² znaki drogowe – 2 szt. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Protokół Nr XX/2008

... Gminy udało się zrealizować m.in. następujące inwestycje: rozpoczęta została budowa drogi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... informację o realizacji nakładów na inwestycje, informację o przychodach i rozchodach ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07

Uchwała Nr XXX/169/06

... § 3. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:35

Uchwała Nr XXXI/174/06

... § 4 . Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Uchwała budżetowa na 2003r.

... § 8 Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr III/9/2006

... § 7. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34