szukaj

The words w, w were not included because they were too short.

Search results

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" ... na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41

Uchwała GKW w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

... 6/2006 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ALEKSANDROWIE z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:56

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

... Inwestycja pt.„ Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski” w ramach ZPORR Priorytetu 3 ...     W dniu 18 listopada 2005 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w inwestycji pomiędzy Wójtem ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Aleksandrowie informuje, że kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą  „Aktywni w naszej gminie”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Informacja dotycząca godziny otwarcia lokalów wyborczych w Gminie Aleksandrów.

... OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW W DNIU 25.10.2015 ROKU ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ OD GODZ. 6.00 (UWAGA: ZMIANA CZASU) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-23 12:24

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Aleksandrów

... OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w ALEKSANDROWIE Katarzyna ... OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w DĄBROWIE NAD CZARNĄ ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:08

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w gminie Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-28 11:19

Festyn Rodzinny w Gminie Aleksandrów

...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-18 08:47

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w gminie Aleksandrow

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-06 07:11

Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-23 19:21

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 11 marca 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-15 08:09