szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 21/2007

... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. ... jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, dodaje się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:29

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... gospodarczego, izby rolnicze Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne. 6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Ogłoszenie

... nr 96, poz. 873 z późn. zm.), jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: Cena= 100% 10) Miejsce i termin składania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10. Miejsce i termin ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Ogłoszenie o przetargu.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) Miejsce i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 07:51

Budżet 2008

... jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26