szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 16/2007

... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku     ...       zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 14:51

Uchwała Nr X/48/2007

... dotyczące niektórych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: zaliczki na wydatki do ... na rachunek bieżący wydatków samorządowej jednostki budżetowej. Zwroty z tytułu niewydatkowanych zaliczek zarachowuje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Przetarg na budowę klatki schodowej

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Ogłoszenie

... nr 96, poz. 873 z późn. zm.), jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: Cena= 100% 10) Miejsce i termin składania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10. Miejsce i termin ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Ogłoszenie o przetargu.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) Miejsce i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18