szukaj


Search results

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05

Kompetencje Rady Gminy

... budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Ogłoszenie o przetargu.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) Miejsce i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... 96, poz. 873 z późn. zm.), jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Uchwała Nr XL/241/2010

... informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 11:11

Zarządzenie Nr 12/2007

... wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: Cena= 100% 10) Miejsce i termin ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

... - należy przez to rozumieć jednostki wymienione w załączniku nr 2. Cały dokument... ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) Miejsce i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki: - najniższa cena – 100% 10) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22