szukaj


Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

... , podjętej na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej , zainteresowanej zbyciem mienia . ... danego składnika mienia na potrzeby innej gminnej jednostki organizacyjnej. 3. W przypadku stwierdzenia przydatności mienia na potrzeby innej jednostki organizacyjnej Wójt Gminy podejmuje zarządzenie o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Zespół Oświaty Gminna Biblioteka Publiczna Gminne Centrum Kultury     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2014-12-22 09:04

Instrukcja do BIP

... (informacje dot. stanu mienia komunalnego). Jednostki Gminne     Wykaz jednostek. ... i związki.     Pozostałe jednostki. Majatek gminy     Budżet 2003 ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

ORGANIZACJA

Jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNY ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-08-26 09:36

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI ” wybrana ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP w tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – jednostki te włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Referat finansowy

... 2) prowadzenie analityki rozrachunków jednostki i organu finansowego, 3) rozliczanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI” Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ... ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Zarządzenie Nr 16/2007

... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku     ...       zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 14:51

Uchwała Nr X/48/2007

... dotyczące niektórych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: zaliczki na wydatki do ... na rachunek bieżący wydatków samorządowej jednostki budżetowej. Zwroty z tytułu niewydatkowanych zaliczek zarachowuje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Zarządzenie Nr 21/2007

... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. ... jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, dodaje się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:29

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... gospodarczego, izby rolnicze Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne. 6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

... 1. Nazwa i adres jednostki:      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ... :    - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Uchwała Nr XXVIII/158/06

... Ustaw; 3.      kierownik jednostki organizacyjnej gminy – jeżeli w dniu podjęcia decyzji ... podstawie decyzji Wójta Gminy Aleksandrów lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy; 2.      w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Konkurs na głównego księgowego.

... KSIĘGOWEGO 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy): Gminny Zespół Oświaty Kultury ... przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego , 5. Wykaz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25