szukaj

Słowo sp nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie

... wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Koszt ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

Ogłoszenie o przetargu.

... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Ogłoszenie o przetargu.

... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Ogłoszenie o przetargu.

... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

Ogłoszenie o przetargu.

... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... „ Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”, zgodnie z przedmiarem robót ... „ Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie” Opis kryteriów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Klasa „0” liczy 21 dzieci. Średnia liczba uczniów w klasie ... w WC chłopców na parterze budynku, zainstalowano spłuczki w toaletach. Klasy I i IV wyposażono w nowe stoliki i krzesła. Do ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę pelletu drzewnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gminazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-04 21:51

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-21 10:44

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Załącznik Nr 1 - formularz oferty >> Załącznik Nr 2 - projekt umowy >> Załącznik Nr 3 - oświadc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-28 07:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Szkóły Podstawowej i Gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 10:37

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę pelletu drzewnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Dąbrowie nad Czarną"

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-06 12:39

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Cz

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-02 14:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz Gminazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-20 15:00

Modyfikacja SIWZ - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-02 14:52