szukaj

The words sp, w, nad were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W związku z upływem kadencji ławników ludowych w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na ... wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Koszt ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

Ogłoszenie o zamówieniu.

... Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Gminę ... ilościach jak poniżej : 1) Szkoła Podstawowa w Dabrowie n/Czarną - 40 posiłków, 2) Gimnazjum w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-25 08:16

Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie dzieci w szkołach

... Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Gminę ... ilościach jak poniżej : 1) Szkoła Podstawowa w Dabrowie n/Czarną - 40 posiłków, 2) Gimnazjum w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-21 13:07

Postanowienie

... Aleksandrów , dnia 12.11.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-17/2009 ... roku przez Zakład Chemiczny WaBa - W i B Jęcek Spółka Cywilna z/s w Dąbrowie nad Czarną nr 80A gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-13 15:19

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny ... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny ... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny ... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny ... (ha) Klasa gruntu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-16/2009 ... „remoncie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 19 maja 2010 roku ... Ciechomin, Rożenek, Borowiec, Kotuszów, Dąbrowa Nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra – Kolonia, Taraska, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-19 21:19

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... Aleksandrów, dnia 23.06.2010 r. ZAPYTANIE O CENĘ ... „ Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”, zgodnie z przedmiarem robót ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Klasa „0” liczy 21 dzieci. Średnia liczba uczniów w klasie ... w WC chłopców na parterze budynku, zainstalowano spłuczki w toaletach. Klasy I i IV wyposażono w nowe stoliki i krzesła. Do ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-21 10:44

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

... >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Załącznik Nr 1 - formularz oferty ... Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków >> Załącznik Nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-28 07:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Szkóły Podstawowej i Gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 10:37