szukaj


Search results

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

  Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku Nr 1/2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                           Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie prz ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publicznego w roku 2015 W związku z wymogiem przedłoż ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność G ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Zarządzenie Nr 31/2008

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 października 2008 roku   w sprawie: określenia wartości udziału własnego na potrzeb ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:20

Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP

   Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP       Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z prze ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2013-01-07 11:36

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 03.03.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-2/2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia– przewidywany okres zatrudnienia od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Halina Pasikowska - kierownik referatu pokój nr 105   tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Informacje o zgromadzeniach

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

           Kierow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskic ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:30

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Redakcja BIP

  Redakcja BIP Redagowaniem Biuletynu informacji Publicznej zajmuje się obecnie Pan. inż Marcin Bojarczuk. Kontakt m.bojarczuk@aleksandrow.net.pl 0-44 756 00 27 wew. 23 (pon, wt, 8-16) ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-12 10:23