szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XIX/108/2012

... Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 listopada 2012 roku   ... i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich . dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-19 15:50

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    ... jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowiadające danej kategorii. I tak mamy do wyboru ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Uchwała Nr IV/20/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad ... poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do korzystania z nieruchomości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Nabór na wolne stanowisko

... polskie; 2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ... niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116   ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Ogłoszenie o zameldowaniu z jednoczesnym wymeldowaniem

Zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem Urząd ... zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W ... się między urzędami. Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-29 11:21

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za rok 2006 ... na: - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 14 osób 29 453,00 - z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Uchwała Nr IV/30/2015

... 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku   w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:32

Nowy regulamin dla korzystających z ujęć wody

... Radni uchwalili nowy regulamin korzystania ze zbiorowych ujęć wody pitnej, jakie posiada gmina. ... Kary grożą tym mieszkańcom, którzy korzystają z wodociągu bez zawartej odpowiedniej umowy z gminą, zerwą plomby lub uszkodzą urządzenia pomiarowe. Mogą zapłacić ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:59

Uchwała Nr VI/44/2015

... 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 czerwca 2015 roku   zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:03

Kompetencje Rady Gminy

... na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady ... zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Konkurs na głównego księgowego.

... głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art 45,ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249,poz.2104 z dnia ... odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, 4. Wskazanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Uchwała Nr XIII/98/2016

... Rady Gminy Aleksandrów z dnia 6 maja 2016 roku   w sprawie ... Rejonowego w Opocznie na uchwałę Nr V/34/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z wiejskich wodociągów zbiorowych na terenie Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-14 10:31

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

... 2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ... niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116    ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22