szukaj


Search results

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-21 11:29

Lista kandyedatów spełniajacych wymagania formalne naboru na stanowisko Informatyk.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-29 09:40

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

LISTA KANDYDATóW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-13 07:42

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

LISTA KANDYDATóW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-13 07:43

Lista nowowybranych Radnych Gminy w Aleksandrowie

  L I S T A Radnych Rady Gminy w Aleksandrowie Kadencji 2006-2010   L.p ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-04 13:37

Zarządzenie Nr 22/2008

... 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków ... z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:03

Referat organizacyjny

...   1. W zakresie organizacji:   1) prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

... innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem ... o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej >> Lista osób popierających kandydaturę >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... potrzeb społecznych, włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji zadań służących rozwojowi Gminy, integracja organizacji realizujących zadania publiczne oraz prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć. Współpraca ta ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Nabór na stanowisko radcy prawnego - etap II

LISTA KANDYDATóW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-07 12:52

Gminny Zespół Oświaty

... podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, organizacji dowozu uczniów do szkół, bibliotek gminnych oraz ... stanowisk, 8/ zatwierdzanie rocznych projektów organizacji szkół i placówek na nowy rok      ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... nagłaśniający, który jest bardzo przydatny w organizacji uroczystości szkolnych. Wykonano duże , stałe tablice ścienne ... szkolne. Szkoła otrzymuje wsparcie finansowe w organizacji wyjazdowych form letniego wypoczynku oraz bieżących wyjazdach ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

15 grudzień 2010 - Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi

... w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2603) informuje o ... został przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 14:26

Zarządzenie Nr 14/2010

... zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-24 09:46

Zarządzenie Nr 50/2012

... 2012r w sprawie: utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:19