szukaj


Search results

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Aleksandrów, dnia 08.03.2011r. Znak:7040/3/2011 Dotyczy postępowania „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Ogłoszenie o przetargu.

Aleksandrów, dnia 27.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANI ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

Aleksandrów, dnia 11.03.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

Aleksandrów, dnia 12.03.2009 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Dotyczy zamówienia publicznego na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek"

Zamawiający informuje, że do oferty dotyczącej zadania pn: "Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek" nie jest wymagane dołączenie kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego. Odpowiedź na protest >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-27 13:47

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) odcinka drógi Józefów Nowy-Skotniki oraz w Janikowi

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:26

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drógi na odcinku Marianów - Siucice.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drogi we wsi wacławów w istniejącym pasie drogowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-07 12:37

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gos ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aleksandrów, dnia 10.09.2007 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY               Na podstawie art. 92 ust. 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-12 18:01

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Aleksandrów, dnia 23.06.2010 r. ZAPYTANIE O CENĘ Działając w imieniu Gm ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - finansowanie modernizacji drogi Janikowice.

Aleksandrów dn. 18-04-2008r. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 styczni ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-21 14:01

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Załącznik Nr 1 - formularz oferty >> Załącznik Nr 2 - projekt umowy >> Załącznik Nr 3 - oświadc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-28 07:58