szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-12 10:22

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Załącznik Nr 1 - formularz oferty >> Załącznik Nr 2 - projekt umowy >> Załącznik Nr 3 - oświadc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-28 07:58

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-20 07:56

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Cz

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-02 14:50

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Halina Pasikowska - kierownik referatu pokój nr 105   tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

Aleksandrów, dnia 12.03.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETAR ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Aleksandrów , dnia 07.01.2009r   Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 07.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009  OBWIESZCZENIE WÓ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

                                          & ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 13:00

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 3

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:01

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 1

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-09 11:08

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 11:41

Zapytanie o cenę - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> Załączniki : Wzór oferty Wzór umowy Przedmiar robót Pr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 13:08