szukaj


Search results

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-20 07:56

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Cz

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-02 14:50

Modyfikacja SIWZ - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-02 14:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-12 10:22

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Halina Pasikowska - kierownik referatu pokój nr 105   tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

Aleksandrów, dnia 12.03.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETAR ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Aleksandrów , dnia 07.01.2009r   Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 07.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009  OBWIESZCZENIE WÓ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

                                          & ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 5

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-10 08:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 5

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:18

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 4

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-10 08:58

Wyjaśnienie- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 1

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:19

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 2

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:00