szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 11:41

Zapytanie o cenę - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> Załączniki : Wzór oferty Wzór umowy Przedmiar robót Pr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 13:08

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 4

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:02

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 3

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-09 11:37

Ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów.

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 >> Załącznik Nr 8 do SIWZ >> Załącznik Nr 9 do SIWZ >> Załącznik Nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-27 12:18

Wybór oferty - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-06 11:57

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-21 10:44

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 1

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-24 08:57

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 5

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-10 08:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 5

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:18

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych (...)- zadanie 4

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-10 08:58

Wyjaśnienie- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 1

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:19

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ale ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13