szukaj


Search results

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowis ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ale ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Postanowienie

  Aleksandrów , dnia 22.03.2007r Znak:GR.OŚ.7624-1/2007   P O S T A N O W I E N I E   Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietni ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 13:17

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 26.02.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-3/2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 14:51

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 09.02.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-1/2009 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 13:11

Uchwała Nr III/12/2006

  UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

Aleksandrów, dnia 25.01.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEO ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 24.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-2/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo oc ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 29.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:46

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 27.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMI ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMI ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku &nda ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

Aleksandrów, dnia 11.06.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56