szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aleksandrów, dnia 03.08.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

Aleksandrów, dnia 12.05.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Aleksandrów, dnia 18.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEO ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

Aleksandrów, dnia 15.04.2008 r.   OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Ogłoszenie o przetargu.

Aleksandrów, dnia 06.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETAR ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie 26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

  UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania     prawa własności i innych praw majątkowych   I Informacja o dochodach uzyskanych z tytu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:21

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego /Oświata/ na dzień 30.09.2006r.     Wartość środków trwałych ogółem        ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW K O M U N I K A T   Na wniosek Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-02 14:18

Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 września 2012r w sprawie:  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:26

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów - ujemne skutki przezimowania - przedłużenie terminu składania wniosków

KOMUNIKAT    Wójta Gminy Aleksandrów  w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania     W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-10 07:05

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku w sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25