szukaj


Search results

Rejestr prowadzonych postępowań

REJESTR PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:49

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Aleksandrów, dnia 24.02.2011r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku w sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała NR VII/37/2007

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/139/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zac ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:46

Uchwała Nr XVI/96/2008

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 czerwca 2008 roku   w sprawie: zasad finansowania zadania pn.: "Modernizacja dróg gminnych". dokumen ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 15:09

Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit. c, a ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:54

Uchwała Nr XXIX/207/2014

Uchwała Nr X X IX/207 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 lutego 2014 roku   w sprawie zatwierdzenia projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 12:47

Uchwała Nr XVIII/101/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku   w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:19

Uchwała Nr X/47/2007

Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 października 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia  2006 roku     w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  w  Łodzi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 10:35

Uchwała Nr XX/103/2008

Uchwała Nr XX/103/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad finansowania zadania pn.: "Modernizacja dróg gminnych" ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 09:11

Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 lutego 2011r w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień pu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:32

Uchwała Nr XIII/81/2008

Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podst ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28