szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Uchwała RIO Nr II/55/2011

Uchwała Nr II/55/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-31 15:14

Uchwała Nr IV/23/2011

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: zatwierdzenia ... pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:45

Zarządzenie Nr 9/2011

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 25 ... 2011r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:40

Zarządzenie Nr 50/2011

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 12 ... w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie i prowadzenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:02

Uchwała Nr IX/51/2011

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011 roku   w sprawie upoważnienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:46

Uchwała Nr XII/74/2011

Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 roku   Zmieniająca uchwałę w ... wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:59

Uchwała Nr III/19/2010

... sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2011 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 10:17

Uchwała Nr V/31/2011

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 roku   w sprawie udzielenia dotacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:26

Uchwała Nr VII/35/2011

Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie przyjęcia gminnego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:42

Zarządzenie Nr 40/2011

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 ... w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 16:18

Uchwała Nr XII/69/2011

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2012 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:50

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ... 5. Termin wykonania zamówienia 08.09.2011 r. 6.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Uchwała Nr V/26/2011

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 roku   Zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:18

Zarządzenie Nr 27/2011

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 23 ... w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:28

Uchwała Nr VIII/41/2011

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie zatwierdzenia ... IX Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:06