szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania poniżej: Sprawozdanie + załączniki nr 1-3 >> Załącznik nr 4 >> Załączniki nr 5-9 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-15 08:07

Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-18 12:31

Wykaz decyzji o wycinkę drzew w 2011 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-07 12:06

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 13:08

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Ogłoszenie o zbiórce odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych

... Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie - 13 lipca 2011 r. (środa); ► Veolia Usługi dla ... s. a. (dawne ,,SULO") - 18 lipca 2011 r. (poniedziałek); ► Przedsiębiorstwo ... - Usługowe "JUKO" - 26 lipca 2011 roku (wtorek).   Zastępca Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-06 12:26

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ... dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

... NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-16 09:32

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

Aleksandrów, dnia 15 czerwca 2011 r. INFORMACJA   ... w sprawie naboru kandydatów na ławników     Działając na podstawie art. 160 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Oświadczenia majątkowe Pracowników

... Głowacki Dionizy - Wójt Gminy (na koniec kadencji) Oświadczenie majątkowe>> ... Rok 2011 Głowacki Dionizy - Wójt Gminy ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-11-10 14:48

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... do km 0+370,68 Numer ogłoszenia: 56030 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ... TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Od Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... w Dąbrowie nad Czarną, gmina Aleksandrów na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 158 Numer ogłoszenia: 157728 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ... w Dąbrowie nad Czarną, gmina Aleksandrów na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 158. II.1.2) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Uwaga Rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

... zawartego w cenie oleju napędowego. Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-11 08:17

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

... gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012 Numer ogłoszenia: 188586 - 2011; data zamieszczenia: ... szkół. Dokładna ilość posiłków będzie na każdy miesiąc trwania umowy określona w miesięcznym zamówieniu i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36