szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

... gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012 Numer ogłoszenia: 188586 - 2011; data zamieszczenia: ... szkół. Dokładna ilość posiłków będzie na każdy miesiąc trwania umowy określona w miesięcznym zamówieniu i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Zamawiający ogłasza uproszczony przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego ; Zarządzenie Wójta ... do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2011.”- w ilości około 10000 litrów 3.2.Zamawiający ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 11:25

Uchwała Nr IV/21/2011

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 ... w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 10:08

Uchwała Nr XI/66/2011

Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:41

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie Zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:38

Zarządzenie Nr 19/2011

... Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-18 13:15

15 grudzień 2010 - Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi

... Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie ... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.     Projekt programu zamieszczony był na tablicy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 14:26

Zarządzenie Nr 1/2011

... Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-31 15:02

Zarządzenie Nr 7/2011

... Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-23 15:23

Uchwała Nr V/25/2011

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 ... w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2011 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:16

Zarządzenie Nr 31/2011

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 10 ... roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:39

Uchwała Nr VIII/46/2011

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2011. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:16

Zarządzenie Nr 21/2011

... Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-11 12:03

Uchwała Nr XII/75/2011

Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2011 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 15:01

Zarządzenie Nr 11/2011

... Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-07 19:41