szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr XI/66/2011

Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrow na 2011 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:41

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie Zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:38

Zarządzenie Nr 19/2011

... Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-18 13:15

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ... 7 5. Termin wykonania zamówienia 28.09.2011 r. 6.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Zarządzenie Nr 23/2011

... Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 10:15

Uchwała Nr VII/33/2011

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie: ... sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:38

Zarządzenie Nr 24/2011

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 12 ... w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:31

Uchwała Nr VIII/44/2011

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   zmieniająca uchwałę w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:13

Protokół IV/2010

... w Aleksandrowie odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:03

Uchwała Nr XII/67/2011

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 roku   w sprawie wyboru członka Rady ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:46

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ... na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 wg załącznika Nr 4. § 6. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Uchwała Nr IV/22/2011

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 ... o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Aleksandrów na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:36

Radni

... Rok 2016 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , ... 2014 (nowa kadencja - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień wyborów) Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy ... Rok 2011 Kowalski Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy , zam. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 6 ... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:18

Uchwała Nr X/55/2011

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2011 roku   w sprawie udzielenia pomocy ... Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:26